Kòm nou te deja di, manifestasyon 17 Oktòb la te fè anpil mounn sezi

Kreyòl GRENN PWONMENNEN pa Grenn Pwonmennen Kòm nou te deja di, manifestasyon 17 Oktòb la te fè anpil mounn sezi. Okontrè, se otorite yo, mounn nan gouvènman an, ki te pi sezi. Gen ladan yo kit e menm bwè te vèvenn. Yo te konprann se nan bouch mounn t ap pale, menm jan ak prezidan...

Read More →