Kilès ki anchaj nan peyi Dayiti ?

Kréyòl pa Grenn Pwonmennen Kilès ki anchaj nan peyi Dayiti ? Selon sa n konnen, gen youn prezidan ak youn Premyeminis ki ta dwe anchaj peyi Dayiti. Men selon nouvèl n ap resevwa soti nan plizyè zòn nan peyi a, koumanse nan Pòtoprens, sanble se gang ame ak gwo zam fann fwa ki chèf.Jan sa prale a,sitiyasyon an kapab depase gouvènman ki...

Read More →